Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 
 
INTRODUKSJON
BEGREPER OG BEGREPSDANNELSE
RETTSKILDELÆRENS GRUNNLAG

Se min artikkel:

‘Får prejudikatlæren anvendelse på domsargumenter vedørende rettskildelæren?’  Tidsskrift for Rettsvitenskap 1997, ss. 21–44.

Engelsk versjon:

‘Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments Concerning the Doctrine of Sources of Law?’  Trykket i: W. Krawietz/ R.S. Summers/ O. Weinberger/ G.H. von Wright (eds.), The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Festschrift for Aulis Aarnio, ss. 483–502. Duncker & Humblot: Berlin. 2000.

NORM OG NORMATIVITET  
SANNHET OG BEVIS