Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
Allmenn rettsteori
Ex Fac
Forvaltningsrett
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 

OM SIDENE UNDER OVERSKRIFTEN «FOR STUDENTER»
Disse sidene inneholder stoff knyttet til min undervisning i fagene lenket til i venstre kolonne. For generell informasjon om studieplaner, undervisning, m.v., se www.jus.uio.no

NOEN AKTUELLE LENKER