Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 
 
FORSKNINGSFELT
FORSKERGRUPPER

Rettsfilosofi representerer et tverrgående perspektiv i forhold til forskjellige forskningsgrupper.

På Det juridiske fakultet deltar jeg i forskergruppene International relations og Konstitusjonelle studier. Ved Universitetet i Oslo, sentralt, deltar jeg i Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

Internasjonalt deltar jeg bl.a. i Bielefelderkreis, en gruppe forskere fra Europa og USA, som bl.a. har skrevet bøkene Interpreting Statutes og Interpreting Precedents.

Forøvrig deltar jeg løpende i rettsfilosofisk, juridisk og tverrfaglig forskningssamarbeid i Norge og internasjonalt. (Se også nedenfor, under Presentasjoner.)

PRESENTASJONER