Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 
 
FORSKNINGSFELT

Hovedvekten i min forskning har ligget i rettsfilosofien og de tilgrensende deler av allmennfilosofi. Innenfor dette feltet har jeg særlig arbeidet med følgende emner:

  • Normativitet og former for normativitet; menneskets frihet
  • Forholdet mellom menneskets tenkemåter og computerens funksjonsmåter; logikk og programmeringsspråk
  • Begrunnelsesproblematikk, bl.a. i lys av de to førstnevnte emner

På et mer konkret nivå har jeg arbeidet mye med det tyvende århundres politiske historie, særlig utviklingen i Tyskland og Sovjetunionen i perioden avgrenset av, på den ene side, første verdenskrig og, på den annen side, Nürnberg-prosessene (1945–49).

Ved siden av rettsfilosofi arbeider jeg med de allminnelige delene av statsretten, forvaltningsretten og avtaleretten, og med komparativ rettskildelære.

FORSKERGRUPPER
PRESENTASJONER