Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 

EN REKKE STEDER i dette nettstedet ligger det materiale av relevans i den enkelte systematiske sammenheng. Det kan være retts­kilde­materiale eller materiale til retts­filosofien. For eksempel kan mer avansert materiale ligge under Allmenn rettsteori (rettsfilosofi) valg­fag eller i en passordbeskyttet lærerdel.

Nedenfor har jeg systematisert materialet direkte etter dets inn­hold. Først kommer rettskildemateriale, deretter materiale til rettsfilosofien.

Kommentarmateriale er i hovedsak ikke tatt med; man må gå til den enkelte systematiske del av nettstedet for å finne stoffet i sin sammenheng. Faglitteratur vil kunne bli tatt med i den grad copy­right-lovgivningen tillater det. For egne publikasjoner, viser jeg til lenken Publikasjoner i det blå navigasjonsfeltet til venstre.

FOLKERETT Tilbake til samlet oversikt
  Konstitusjonelle rettsakter
  Traktater
 
  The Universal Declaration of Human Rights – 10 December 1948  html
  Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War – 12 August 1949  html
  European Convention on Human Rights – 4 November 1950  pdf [nytt vindu]
  UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – 10 December 1984  pdf [nytt vindu]
  The Rome Statute of the International Criminal Court – 17 July 1998  pdf [nytt vindu]
  Dommer