Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 

OM DETTE NETTSTEDET: Her vil du finne materiale i tilknytning til mitt arbeid som professor i rettsfilosofi. For en hovedinndeling av stoffet, se menyen i det blå feltet til venstre. Er du ute etter spesielle emner eller opplysninger, kan du gjøre et lokalt søk, se Søk i dette nettstedet øverst til høyre i inneværende gult felt.

KORT CV: Svein Eng er født i 1955. Han studerte filosofi og jus i perioden 1974–82. Etter juridisk embedseksamen 1982, arbeidet han i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig i perioden 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985–1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). I 1996 ble han tildelt graden dr. juris med en avhandling i rettsfilosofi. Avhandlingen er publisert på norsk: U/enighetsanalyse – med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori (1998) og på engelsk: Analysis of Dis/agreement – with particular reference to Law and Legal Theory (2003).

Svein Eng ble utnevnt til professor i rettsfilosofi i 1997. Han er medlem av Det Norske Vitenskapsakademi, Styret for IVR (Den internasjonale foreningen for retts- og sosialfilosofi), og forskjellige forskergrupper i Norge og i utlandet.

For referanser til Engs publikasjoner og for nærmere informasjon om hans forskning, se Publikasjoner og Forskning.

NOEN UTVALGTE LENKER, MAI 2021: